Szkolenia

Szkolenie podstawowe z mediacji

Szkolenie podstawowe z mediacji ma zapewnić przyszłym mediatorom podstawową wiedzę na temat mediacji oraz nauczyć podstaw warsztatu mediatora. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych mediacją.

W programie szkolenia znajdują się takie zagadnienia, jak:
·Komunikacja
·Psychologia konfliktu
·Mediacja
·Aspekty prawne prowadzenia mediacji
·Warsztat – oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptu i wyczerpującą bibliografię oraz dyplomy o ukończeniu szkolenia.

Osoby, które ukończą szkolenie będą mogły u nas odbyć staż mediacyjny.

Nasze szkolenie pozwoli Państwu na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do prowadzenia mediacji w sprawach karnych i cywilnych.

Koszt szkolenia:

1100,- zł/osoba – płatność do dnia 04.10.2019 r

O przyjęciu decyduje kolejność wpłat.

WAŻNE!  Przy dokonaniu wpłaty za dwa moduły szkoleniowe, czyli szkolenie podstawowe plus szkolenie specjalistyczne – koszt wynosi 1950,-zł/osoba.

Najbliższy termin szkolenia:

18-20 i 25-27 października 2019 r.

(piątek godz. 16-20,  sobota – niedziela godz. 9-17)
szkolenia-2

Nasze szkolenia są zgodne ze standardami dotyczącymi mediacji i szkoleń, opracowanymi przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów – zespołu doradczego przy Ministrze Sprawiedliwości.

e-mail: szkolenia@pactus.pl

Dokumenty:

  • formularz zgłoszenia na szkolenie  
  • program szkolenia podstawowego 
  • informacje dodatkowe o szkoleniu 

 

 

Old books open on wooden table

Szkolenie z mediacji rodzinnych

Osoby zainteresowane mediacjami rodzinnymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.

Szkolenie kładzie szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji rodzinnych.

W tym szkoleniu kładziemy szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
– konflikt rodzinny
– specyfika mediacji rozwodowych
– aspekty prawne mediacji rodzinnych
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków

Osoby, które ukończą szkolenie będą mogły u nas odbyć staż mediacyjny.

Koszt szkolenia:

1100,- zł/osoba – płatność do dnia 08.11.2019r. 

Najbliższy termin szkolenia:

23-24 listopada i 30 listopada – 1 grudnia 2019 r.

Szkolenie z mediacji rodzinnych jest uzupełnieniem szkolenia podstawowego z mediacji i można je odbyć po ukończeniu szkolenia podstawowego.

 

Szkolenie z mediacji cywilnych i gospodarczych

Osoby zainteresowane mediacjami cywilnymi i gospodarczymi, po ukończeniu kursu podstawowego mogą odbyć specjalizacyjne szkolenie w tym zakresie.

Zaplanowane na 12 godz. dydaktycznych szkolenie kładzie szczególny nacisk na uzyskanie praktycznych umiejętności niezbędnych do profesjonalnego prowadzenia mediacji gospodarczych.

W tym szkoleniu kładziemy szczególną uwagę na takie zagadnienia jak:
– negocjacje biznesowe,
– specyfika mediacji gospodarczych,
– aspekty prawne mediacji gospodarczych,
– warsztat oparty na symulacjach konkretnych przypadków.

Osoby, które ukończą szkolenie będą mogły u nas odbyć staż mediacyjny.

Koszt szkolenia:
– 950 zł/osoba
Termin szkolenia zostanie ustalony po zgłoszeniu się grupy

Numer konta bankowego znajdziesz w dziale Kontakt