Szkolenia dla Mediatorów

baner wydarzenia

Jesteś mediatorem.

Weź udział w projekcie „Mediacja, jako kompetencja obywatelska” realizowanym przez Stowarzyszenie Mediatorów Pactus, sfinansowanym przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

  • Bezpłatne szkolenia specjalizacyjne dla mediatorów.
  • Wsparcie w prowadzeniu mediacji.

Mediacja, jako metoda polubownego rozwiązywania sporów zyskuje na popularności i staje się coraz częściej, alternatywną drogą dla postępowań sądowych.
Wraz z popularyzowaniem się mediacji w polskim społeczeństwie rosną wymagania, co do jakości postępowań mediacyjnych i kwalifikacji mediatorów. Prowadzenie mediacji wymaga posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu prawa i psychologii. Mediatorzy najczęściej nabyli wykształcenie kierunkowe z jednej z tych dziedzin. Zatem odczuwają potrzebę poszerzenia horyzontów i pogłębienia wiedzy z obszaru drugiego.

Mając to na uwadze chcemy umożliwić mediatorom odbycie dodatkowych szkoleń z obu tych dziedzin.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z mediacji oraz rozmowy z mediatorami wskazują nam, że istnieje duże zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu prawa dla mediatorów niebędących prawnikami i na odwrót. To samo dotyczy prawników odnoście wiedzy z obszaru psychologii.

Wychodzimy temu naprzeciw i chcemy zaproponować przystępną w formie i dostosowaną do potrzeb mediacji formułę szkoleń specjalizacyjnych o dwóch profilach – psychologicznym i prawniczym.

Szkolenie o profilu psychologicznym skoncentrowane jest na zagadnieniach właściwych dla mediacji rodzinnych (bazuje na tym) i przeznaczone jest dla prawników. Termin szkolenia 28-30 września i 26-28 października.

Szkolenie o profilu prawniczym skoncentrowane jest na zagadnieniach właściwych dla mediacji cywilnych i gospodarczych i przeznaczone jest dla osób niezajmujących się zawodowo prawem. Termin szkolenia 13-14 października i 16-18 listopada.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Kontakt: biuro@pactus.pl.
Tel. 42 244 50 10; 603 414 866

Osoby do kontaktu:
Magda Morawska 601 806 669
Marzena Korzeniewska 603 414 866