Mediacje

Mediacja to wyjątkowo korzystny sposób rozwiązywania sporów i konfliktów.

Można ją stosować w każdej dziedzinie życia.

Pozwala odbudować pozytywne relacje między ludźmi – w rodzinie, w pracy, między znajomymi, sąsiadami, w biznesie.

Przeprowadzona w profesjonalny sposób przynosi wyjątkowe efekty w relatywnie krótkim czasie.

W zauważalny sposób ogranicza koszty, jakie strony musiałyby ponieść kierując sprawę na drogę sądową.

Mediacje Rodzinne

mediacje-rodzinne
Mediujemy sprawy:

– rodzinne
– rozwodowe
– separacje
– alimenty
– sposoby sprawowania
władzy rodzicielskiej
– ustalenie kontaktów z dzieckiem
– ustalenie opieki nad
członkiem rodziny, osobą starszą
– kontrakty przedślubne
– zaspokojenie potrzeb rodziny

Mediacje Cywilne

mediacje-cywilne
Mediujemy sprawy:

– o zapłatę
– zniesienie współwłasności
– dział spadku
– podział majątku
wspólnego
– wynikające z umów zawartych pomiędzy
osobami fizycznymi
– wynikające z umów zawartych pomiędzy
osobami prawnymi
– skargi konsumenckie
– sprawy z tytułu wypadków
w ruch drogowym
– odszkodowania

Mediacje Pracownicze

mediacje-pracownicze
Mediujemy sprawy:

– roszczenia pomiędzy pracodawcą i pracownikiem
– wszelkie konflikty w miejscu pracy

Mediacje Gospodarcze

mediacje-gospodarcze
Mediujemy sprawy:

– Zapłata należności
– wykonanie umów
– ustalenie odszkodowań
– wypracowanie umowy między podmiotami